Welcome to
Academy of Entreprenuership
Trainings
Learn all the necessary steps you need to achieve success
Learn
The key factors to succeed in business
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
Courses
#1

Aftesitë e Menaxhimit dhe Sipërmarrjes

Si të krijojmë të ardhmen që duam? Si të bëhemi ata që duam të jemi? Identifikimi i talentit dhe vokacionit profesional (që shpeshherë qëndron i fjetur) duke e matur veten me objektiva konkrete dhe të shtrirë në kohë, në përputhje me një vizion të qartë profesional. ​Ndryshimi i mentalitetit, zhvillimi i një mentaliteti fitues, përshtatja e tij me sfidat e sipërmarrjes dhe menaxhimit.

#2

Srategjite per nje Konsulent Imobiliar te suksesshem

Të  krijojmë  të  gjitha kushtet dhe të  japim të  gjithe informacionin e duhur praktik, teorik, financiar, ligjor me orientim të  theksuar nga marketingu dhe shitjet, të  cilat do të  jenë  shtyllat e duhura për të  ndë rtuar një  karierë , apo sipërmarrje të  suksesshme.

#3

Strategjite e Marketingut dhe Marketingu Dixhital

Marketingu eshte mënyra më e fuqishme për të bërë të mundur takimin sa më të shpejtë, sasior dhe cilësor  të produktit dhe shërbimit, me konsumatorin. Marketingu është influencë. Pse brendi nuk është I rëndësishëm vetëm për produktin dhe shërbimin, por edhe për njerëzit që I kryejnë këto produkte dhe shërbime.

#4

Lidershipi Politik dhe Lidershipi në Biznes

Lidershipi që udhëhiqet nga vizioni, është ai që mund të bëjë realitet ëndrrën.
Vetëm nëpërmjet inspirimit ne mund të bëjmë bashkë dëshirat dhe veprimet e njerëzve dhe të arrijmë transformimin.
Lideri është inovator, influencues, sfidon status-quonë, udhëheq shpresën, inicion ndryshimin, synon fitoren.
Si të udhëheqim ekipe, si të frymëzojmë bashkëpunimin, si të udhëheqim në mënyrë strategjike drejt arritjes.
Lidershipi që komunikon me njerzit, duke adoptuar qasjen e Programit Linguistik.
Kush është stili më i suksesshëm i lidershipit.
Çdo njëri nga ju do mund të dhjetëfishojë pritshmëritë e tij!

Shkolla e Suksesit

Misioni

Të jemi një faktor i rëndësishëm dhe me ndikim, në promovimin e rolit të sipërmarrjes në shoqëri. Të zhvillojmë iniciativa te reja dhe inovative, të sfidojmë status-quonë, për te zhvilluar dhe rritur në nivele të larta, të njëjta me ato perēndimore, aftësitë sipërmarrëse, jo vetëm te sipërmarrësit e ekzistues, por edhe më shumë te sipërmarrësit e rinj.

Vizioni

Të realizojmë të gjitha trajnimet që janë të nevojshme për sipërmarrjen. Të bëhemi institucioni numër 1 në të gjithë teritorin ku flitet shqip dhe të krijojmë një vlerë të shtuar dhe konkuruese në kapacitetet njerëzore të sipërmarrjeve.

Vlerat tona

Misioni i ndryshimit - profesionalizmi - mendësia e arritjes - integriteti - energjia pozitive - dashuria njerëzore - ndjekja e ëndrrës

Get in touch

Location

Blvd “Bajram Curri” ETC Tirana, Albania

Contact Us

Phone : + 355 69 202 0558

Email : info@academyentrepreneurship.com

Scroll to Top

become part of our training

Register Now

Contact us for more information