A few words about

Academy of Entrepreneurship

Misioni:

Të jemi një faktor i rëndësishëm dhe me ndikim, në promovimin e rolit të sipërmarrjes në shoqëri.
Të zhvillojmë iniciativa te reja dhe inovative, të sfidojmë status-quonë, për te zhvilluar dhe rritur në nivele të larta, të njëjta me ato perēndimore, aftësitë sipërmarrëse, jo vetëm te sipërmarrësit e ekzistues, por edhe më shumë te sipërmarrësit e rinj.

Vizioni:

Të realizojmë të gjitha trajnimet që janë të nevojshme për sipërmarrjen. Të bëhemi institucioni numër 1 në të gjithë teritorin ku flitet shqip dhe të krijojmë një vlerë të shtuar dhe konkuruese në kapacitetet njerëzore të sipërmarrjeve.

Vlerat Tona:

Misioni i ndryshimit - profesionalizmi - mendësia e arritjes - integriteti - energjia pozitive - dashuria njerëzore - ndjekja e ëndrrës

Misioni i ndryshimit – profesionalizmi – mendësia e arritjes – integriteti – energjia pozitive – dashuria njerëzore – ndjekja e ëndrrës

Scroll to Top

become part of our training

Register Now

Contact us for more information