Our Courses

Check our courses to select what is the right solution for you! We are here to meet your needs and to provide you with high-class training. No bounderies for us to deliver awesome training to every client.

Marketing

Srategjia e marketingut është një organ jetik i organizmit te sipërmarrjes. Pa nje strategji marketingu, ky organizëm e ka të pamundur të jetojë. Strategjia e marketingut celesi per nje biznes te suksesshem. Komunikimi dixhital, mediat sociale,kontent marketing etj, trendet e reja te marketingut sot. Nje Trajnim ku do te merrni gjithcka cfare ju duhet sot rreth marketingut.

Real Estate

Trajnimi 1 mujor “Strategjite per nje Konsulent Imobiliar te suksesshem” fillon me date 29 tetor.
Te trajnuarit pajisen me certifikate.

Business Management

Në këtë trajnim do të sillet menaxhimi në tre dimensionet e tij:  Shkencë, Praktikë, Art.  Duke bërë të mundur të interpretohen aftësitë sipërmarrëse dhe menaxhuese deri në 95%. Do të sillen në fokus trajnerët kryesorë sot në botë, të motivimit dhe suksesit

Entrepreneurship

Si të krijojmë të ardhmen që duam? Si të bëhemi ata që duam të jemi? Identifikimi i talentit dhe vokacionit profesional (që shpeshherë qëndron i fjetur) duke e matur veten me objektiva konkrete dhe të shtrirë në kohë, në përputhje me një vizion të qartë profesional. Ndryshimi i mentalitetit, zhvillimi i një mentaliteti fitues, përshtatja e tij me sfidat e sipërmarrjes dhe menaxhimit.

Leadership

Learn how to be an effective and successful leader with our course in inclusive leadership, communication, management and more. Build the leadership skills you need to stand out and take your career to the next level.

Sales Management

This  Sales Management course will teach you the principles, practices, and tools involved in all aspects of the selling process. By taking the course, you will learn the power of effective communication, acceptable business ethics, strong sales techniques, and useful presentation approaches. Most importantly, you will learn how to understand and connect with your customers.

Scroll to Top

become part of our training

Register Now

Contact us for more information