Trajnim:
“Lidershipi Politik dhe Lidershipi në Biznes”
Lidershipi është inspirim – Shkolla e Suksesit
Learn more
Kohëzgjatja e Trajnimit:

1 muaj, i përbërë nga 8 seanca (2 herë në javë, të Mërkurën dhe të Premten, ora (18:00-20:00)

Vendodhja:

Tek ETC (European Trade Center), pas Piramidës

Tarifa e Trajnimit
  • 199 Euro – nëse pagesa kryhet menjëherë 180 Euro.

Përshkrimi i Trajnimit

Objektivi:

Lidershipi që udhëhiqet nga vizioni, është ai që mund të bëj realitet ëndrrën.

Vetëm nëpërmjet inspirimit ne mund të bëjmë bashkë dëshirat dhe veprimet e njerëzve dhe  të arrijmë transformimin.

Lideri është innovator, influencues, sfidon status-quonë, udhëheq shpresën, inicion ndryshimin, synon fitoren.

Si të udhëheqim ekipe, si të frymëzojmë  bashkëpunimin, si të udhëheqim në mënyrë strategjike drejt arritjes.

Lidershipi që komunikon me njerzit, duke adoptuar qasjen e programit linguistic.

Kush është stili më i suksesshëm i Lidershipit.

Çdo njëri nga ju do mund të dhjetëfishojë pritshmëritë e tij!

 

Për kë është i përshtatshëm ky trajnim?

  • Për të gjithë studentët bachelor, të masterit .
  • Profesionistët e profesioneve të lira.
  • Menaxherët dhe punonjësit e të gjitha niveleve.
  • Drejtuesit e bizneseve dhe punonjësit e administratës publike

Temat e Trajnimit:

Temat e Trajnimit:

Tema 1

Komuniukimi aftesia numër 1 e Liderit. Lideri trasformues. Lideri politik i shekullit te 21. Sfidat e Lidershipit ne ekonominë globale. Lidershipi karizmatik dhe inspirues.

Tema 2

Ledershipi demokratik dhe lidershipi autoritar. Pse vizioni i Liderit është mënyra e duhur për të shkuar drejt suksesit. Fuqia për të depërtuar te njerëzit, karizma, besueshmëria dhe dashuria për njerëzit.

Tema 3

Pse liderët që përdorin inteligjencën emocionale janë të suksesshëm.Integriteti, talenti dhe profesionalizmi. Ambicia, etja për sukses dhe lakmia. Kumnunikimi dhe vet-besimi armët e duhura për sukses.

Tema 4

Ndryshimi midis Liderit dhe Menaxherit. Lideri si menaxhues i ndryshimit.Cilat janë pikat ku ndahen dhe bashkohen Lideri dhe menaxheri. Zëvendësuesit e udhëheqjes. Udhëheqja trasformuese kundrejt udhëheqjes karizmatike.

Tema 5

Teoritë e Lidershipit. Stilet e Lidershipit. Vendimarrja e Liderit. Lideri i stilit të vjetër të udhëheqjes dhe Lideri i stilit të ri. Teoritë situacionale të Lidershipit. Lidershipi i koorparatave.

Tema 6

Teoritë dhe teknikat e lidershipit që derivojnë nga PNl – Programi neuro linguistik, një qasje e re e Lidershipit, ku empathia kërkon të kuptojë dhe orientojë thelbin e mardhënieve njerëzore.

Metodologija

Sjellja e shembujve të lidershipeve të sulsesshme sot në botë.

Lidershipet më të studiuara dhe pse ato janë më të aplikuara.

Ecja drejt Lidershipit trasformues, fuqia dhe vizioni i tij.

Arritja dhe novacioni nëpërmjet ndryshimit të status-quos-ë.

Depërtimi në Lidershipin e shekullit të 21 dhe Lidershipin e koorparatave.

Trajnues:

Afrim Osmani, Arian Galdini, Genti Shaqiri

Contact

Phone: +355 69 202 0558
Email: info@academyentrepreneurship.com
Blvd "Bajram Curri" ETC Tirane, 1005 Tirana, Albania
Scroll to Top

become part of our training

Register Now

Contact us for more information