Trajnim

Zhvillimi i një strategjie të marketingut dhe marketingu dixhital

Kohëzgjatja e Trajnimit:

1 muaj, i përbërë nga 8 seanca (2 herë në javë, të Mërkurën dhe të Premten, ora (19:00-21:00)

Trajnimi Fillon

në datën 25 shtator 2019

Vendodhja:

Tek ETC (European Trade Center), pas Piramidës.

Tarifa e Trajnimit

199 Euro – nëse pagesa kryhet menjëherë 180 Euro.

Të Gjithë Pjesëmarrësit Në Trajnim Do Të Pajisen Me Certifikatë.​

Për t’u bërë pjesë e trajnimit, dërgoni një email në

info@academyenetrepreneurship.com ose ceo@mentorofsuccess.com, 

ose mund të dergoni sms në +355 69 2020558.


Përshkrimi i Trajnimit

Objektivi:

Marketingu eshte mënyra më e fuqishme për të bërë të mundur takimin sa më të shpejtë, sasior hdhe cilësor, të produktit dhe shërbimit me konsumatorin.

Marketingu është influencë. Pse brendi nuk është I rëndësishëm vetëm për produktin dhe shërbimin, por edhe për njerëzit që I kryejnë këto produkte dhe shërbime.

Pse për të zhvilluar një produkt apo sherbim me sukses, na nevojitet një strategji marketingu e suksesshme. Strategjia e marketingut është një pjesë e rëndësishme e planit të biznesit.

Komunikimi dixhital dhe rëndësia e tij vendimtare, për një strategji marketingu te sukesshme.

Strategjia e marketingut dixhital, pjesë shumë e rëndësishme e strategjisë së marketingut.

Pse është gabim nëse fokusohemi vetëm te rrjetet sociale dhe nuk ndërtojmë një strategji të mirffilltë marketingu.

Krijimi dhe fuqizimi I faqes së ëeb-it, është fillimi i duhur për një strategji marketingu.

Çdo njëri nga ju do mund të dhjetëfishojë pritshmëritë e tij!

Për kë është i përshtatshëm ky trajnim?

  • Për të gjithë studentët bachelor, të masterit .
  • Profesionistët e të gjitha fushave
  • Menaxherët dhe punonjësit e të gjitha niveleve .
  • Drejtuesit e bizneseve dhe punonjësit e administratës publike.

Temat e Trajnimit:

Tema 1

Marketingu dhe rëndësia e tij në një sipërmarrje. Pse është rritur ndikimi i marketingut në tregjet e sotme. Kërcënimet që vijnë nga forcat  e Porterit dhe analiza SWOT. Pse marketing është njëra nga dy shinat, mbi të cilat ëcën treni i sipërmarrjes. Diferencimi, segmentizimi, Specializimi, Pozicionimi

Tema 2

Strategjia e Marketingut. Komunikimi dixhital dhe marketingu dixhital si pjesë thelbësore e strategjisë së marketingut. Kerkim dhe strategji tregu. Content marketing, SEO & SEM (Search Engine Optimisation & Search Engine Marketing)

Tema 3

SMM ( Social media Marketing ), Online PR ( Online Public Relations).  Google analytics që ofron të gjitha mjetet e nevojshme që të nevojiten, për të njohur konsumatorin tënd. Njohja me elementët më të rëndësishëm të tij si : metrics, bounce rate, conversions, pagevieës.

Tema 4

TargetGroup –   Si realizohet targetimi i audiencës dhe pse është shumë i rëndësishëm për suksesin e biznesit. Fokusimi në element të rëndësishëm të marketingut dixhital si : monitorimi i audiencës, krijimi i personave etj.

SMM – si maksimalizohet përdorimi I platformave të tilla si;  facebook, instagram, linkedin, tëitter.  Si realizohet Social Media marketing nëpërmjet facebook ads, instagram ads, linkedin ads etj

Tema 5

SEM – Search Engine Marketing, çfarë është dhe si funksionon. Si mundemi ne të promovojmë biznesin tonë nëpërmjet SEM, si Google.

Remarketing – si një ndër mënyrat për tu lidhur me njerëz, të cilët kanë patur një herë ndërveprim me ëebsite, apo aplikacionin tënd.

Do të trajtohen elementët që remarketing përdor si : broëser cookies, mobile user ID dhe kanalet që përdoren si : Facebook, Instagram, Linkedin, Tëitter.

Tema 6

SEO – Si të renditemi të parët në mënyrë organikenë Seearch engine,s, . Key ëords, meta title, meta decription, social media, becklinks,etj.

Landing Page – Nëse dum të kemi sukses duhet që landing page e jona, të arrijë të tërheq vëmendjen.

Ecomerce – Si një realitet gjithnjë e më shumë present në strategjinë dixhitale të marketingut. Element të tillë si : PPC, affiliate, marketing, content marketing, kuptimi siç duhet I tyre na bënë të kuptojmë shumë mirë ecommerce.

Metodologjia:

Sjellja e shembujve të kompanive të suksesshme perëndimore, që kanë përdorur strategjitë e duhura të marketingut.

Temat do të  jenë  interaktive dhe do ti jepet mundë sia të  gjithë  të  trajnuarve që  jo vetë m të  pyesin, por edhe të  marrin pjesë  në  situata të  krijuara artificialisht, pë r të  iniciuar zgjidhjet e duhura, në  rastet e bashkë punimeve të  ndryshme pronë sore.

Scroll to Top

become part of our training

Register Now

Contact us for more information