Add Your Tooltip Text Here
🎯 GEA – Global Entrepreneurship Academy fillon sezonin e ri të edukim - trajnimit multidimensional 3 dhe/ose 5 mujor në degën “Sipërmarrje & Menaxhim”.
📅 Trajnimi do të zhvillohet përgjatë një periudhe 3 dhe/ose 5 mujore duke nisur nga data 1 shkurt, me pjesëmarrje 2 herë në javë, të mërkurë dhe të premte, ⏰ në orën 18:00-20:00
📌 Trajnimi do të zhvillohet online në kohë reale në Platformën Zoom Meetings.
🎯 Dega “Sipërmarrje & Menaxhim” është e konceptuar mbi 3 shtylla kryesore, që janë metodat e sotme në shkollat profesionale amerikane dhe europiane dhe kurrikulat që përdoren janë kurrikula akademike të përditësuara.
📖 Literatura që do të përdoret është amerikane.
📌 Pas trajnimit, pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatë.

📖 Ky trajnim multidisiplinor do të eksplorojë dhe shterojë këto fusha dhe disiplina:

💼 Praktikat më të mira sipërmarrëse të realizuara në Shqipëri trajtohen nga sipërmarrësit më të suksesshëm sot në Shqipëri.
Të gjithë pjesëmarrësit në fund të trajnimit do të pajisen me certifikatë.
📌 Vlera e trajnimit për kohëzgjatjen 3 mujore është 500 euro.
📌 Vlera e trajnimit për kohëzgjatjen 5 mujore është 800 euro.
Pagesa mund të kryhet me këste.
Nëse zgjidhni të paguani vlerën e plotë menjëherë në fillim, pagesa ka një zbritje në vlerën 100 EUR.
Vlera e regjistrimit në akademi (si pjesë e pagesës së plotë) është 100 EUR.
Por, nëse pas seancës së parë, ju mbeteni të pakënaqur dhe dëshironi të mos vazhdoni ta ndiqni trajnimin, kjo pagesë ju kthehet pas.
📌 Shfleto broshurën tonë online:

Të gjithë pjesëmarrësit në fund të trajnimit do të pajisen me certifikatë.

sqSQ
×

Welcome to GEA Academy

× Ju mund të na shkruani këtu..