Add Your Tooltip Text Here
🎯 GEA – Global Entrepreneurship Academy fillon sezonin e ri të edukim - trajnimit multidimensional 3 mujor në degën “Sipërmarrje & Menaxhim”.
📅 Trajnimi do të zhvillohet përgjatë një periudhe 3 mujore duke nisur nga data 9 shkurt, me pjesëmarrje 2 herë në javë, të mërkurë dhe të premte, ⏰ në orën 18:00-20:00
📌 Trajnimi do të zhvillohet online në kohë reale në Platformën Zoom Meetings.
🎯 Dega “Sipërmarrje & Menaxhim” është e konceptuar mbi 3 shtylla kryesore, që janë metodat e sotme në shkollat profesionale amerikane dhe europiane dhe kurrikulat që përdoren janë kurrikula akademike të përditësuara.
📖 Literatura që do të përdoret është amerikane.
📌 Pas trajnimit, pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatë.

📖 Ky trajnim multidisiplinor do të eksplorojë dhe shterojë këto fusha dhe disiplina:

💼 Praktikat më të mira sipërmarrëse të realizuara në Shqipëri trajtohen nga sipërmarrësit më të suksesshëm sot në Shqipëri.
Vlera e trajnimit është 500 EUR. Pagesa kryhet me këste. Nëse zgjidhni të paguani vlerën e plotë menjëherë në fillim, pagesa ka një zbritje në vlerën 100 EUR. Vlera e regjistrimit në akademi (si pjese e pagesës së plotë) është 100 EUR. Por, nëse pas seancës së parë, ju mbeteni të pakënaqur dhe dëshironi të mos vazhdoni ta ndiqni trajnimin, kjo pagesë ju kthehet pas.

All participants in the training will be provided with a certificate.

en_USEN
×

Welcome to GEA Academy

× Write to us here...